Implant

implant wszczep

Implant to najprościej mówiąc tytanowa śruba, którą lekarz wkręca w kość. Na śrubie takiej osadzana jest pojedyncza korona protetyczna. W przypadku większej ilości brakujących zębów – lekarz umieszcza więcej śrub oddalonych od siebie i osadza na nich bardziej rozległe uzupełnienie w formie mostu. Uzupełnienie brakującego zęba za pomocą implantu z koroną protetyczną – nie wymaga szlifowania sąsiednich zębów, co konieczne jest w przypadku uzupełnienia brakującego zęba przy pomocy mostu protetycznego. Nie zawsze jednak wszczepienie implantu jest możliwe. Zależy to głównie od ilości dostępnej do tego kości u pacjenta. Czasami – mimo – braku wystarczającej ilości kości- możliwe jest jej odtworzenie przy pomocy specjalnych materiałów kościozastępczych i błon półprzepuszczalnych. Pacjent uzyskuje wtedy dodatkową ilość kości, w której możliwe staje się stabilne osadzenie implantu.  Możliwość wykonania implantu ocenia lekarz dentysta na bezpośredniej wizycie.