inlay/onlay/overlay

Inlay/onlay/overlay/endokorona

W przypadku znacznego zniszczenia korony zęba – prawidłowej odbudowy sposobem bezpośredniego wypełnienia w gabinecie może okazać się niemożliwe – tak aby wypełnienie to zachowało wymaganą szczelność, odbudowywało prawidłowy, anatomiczny kształt zęba oraz miało wystarczającą wytrzymałość mechaniczną. W przypadku znacznego zniszczenia zęba (np. w przypadku bardzo rozległych ubytków próchnicowych czy zęba po leczeniu kanałowym) – wykonanie wypełnienia, które zachowa wszystkie te cechy- jest praktycznie niemożliwe. W takiej sytuacji odtworzenie struktury bardzo zniszczonego zęba najczęściej – jest możliwe przy pomocy uzupełnienia typu inlay/onlay/overlay/endokorona. Te 4 typy różnią się między sobą rozległością odbudowy brakujących tkanek. W praktyce, dla pacjenta – różnice są mało istotne i wszystkie te rodzaje uzupełnień zalicza się do jednej grupy, a podział ten służy raczej celom praktycznym lekarzowi- przy wykonywaniu uzupełnienia. Po polsku-uzupełnienia te nazywane są wkładem/nakładem/endokoroną choć najczęściej używa się określenia nakład. Określenie wkład może być mylone przez pacjenta z określeniem wkład koronowo-korzeniowy, który jest zupełnie innym elementem uzupełnienia protetycznego. Nakład wykonuje technik dentystyczny. Technik dostaje od lekarza wycisk na podstawie, którego wykonuje model gipsowy zębów pacjenta. Następnie na tym modelu wykonuje odbudowę zęba. Uzupełnienie wraca do lekarza dentysty, który cementuje je (“przykleja”) do zęba, przy pomocy specjalnych materiałów (cementów adhezyjnych). Uzupełnienia takie wykonywane są najczęściej z materiałów kompozytowych bądź ceramicznych. Obydwa materiały mają swoje wady i zalety. Jeśli w Twoim przypadku potrzebne jest wykonanie takeigo takiego uzupełnienia – na wizycie dostaniesz bardziej szczegółowe informacje na temat tego, które uzupełnienie będzie najlepsze w Twoim przypadku.